Mark van den Hoff

Advocaat

Asiel- en vreemdelingenrecht Bestuursrecht Bouw- en vastgoedrecht Sociaal zekerheidsrecht
Be√ędigd in het jaar 1989 06-53323044 ln.netacovda-crt@ffohdv.m Meer over Mark van den Hoff
Mark van den Hoff

Over Mark van den Hoff

Mr. Mark van den Hoff, in 1989 beëdigd, legt zich vooral toe op het bestuursrecht.

Op  het gebied van het omgevingsrecht is hij actief met adviezen en in procedures met betrekking tot onder andere  bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Hij houdt zich verder bezig met handhavingskwesties.

Daarnaast staat hij ondernemers bij in bestuursrechtelijke zaken tegen de overheid, waaronder de Arbeidsinspectie, de RWD en Dienst Justis. Hij is gespecialiseerd in vragen en procedures met betrekking tot de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Ook wordt rechtshulp verleend aan bedrijven met vragen over buitenlands personeel en het begeleiden van aanvragen voor verblijfsvergunningen voor het verrichten van arbeid en kennismigranten.

Verder heeft hij een advies- en procespraktijk op het gebied van bestuursrecht en sociale zekerheidsrecht, waarin hij zowel particulieren als ondernemers bijstaat in procedures betreffende onder andere de Participatiewet, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Algemene Ouderdomswet en aanverwanten wetten en regelingen.

Als advocaat is hij voorts werkzaam op het aanmeldcentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat houdt in dat hij rechtshulp verleent aan asielzoekers bij hun asielaanvraag. Mark ondersteunt niet alleen asielzoekers bij hun asielaanvraag, maar verleent ook rechtshulp aan andere vreemdelingen die een verblijf beogen, zoals verblijf op medische gronden of in het kader van gezinshereniging/gezinsvorming. Hij is toegelaten tot de piketregeling vreemdelingen.