Michael Filemon

Advocaat

Wet Homologatie Onderhands Akkoord Erfrecht Faillissementsrecht Insolventie Ondernemingsrecht Schuldsanering Surséance van betaling
Michael Filemon

Over Michael Filemon

Mr. Michael Filemon behaalde in 2008 zijn Master Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voorafgaand aan zijn studie Nederlands recht volgde Michael met succes de studie Management, Economie en Recht en behaalde hij de graad Bachelor of Business Administration (BBA).

Na zijn studie Nederlands recht is Michael als advocaat in dienst getreden bij een groot Brabants advocatenkantoor. Daar ontwikkelde hij zich binnen de rechtsdisciplines van het algemeen verbintenissenrecht en het contractenrecht en was hij mede eindverantwoordelijke voor verschillende groepsprocedures tegen Dexia Bank inzake de beruchte aandelenlease-problematiek van begin deze eeuw.

In 2011 maakte Michael de overstap naar TRC-Advocaten. Bij TRC-Advocaten richt Michael zich op het insolventierecht, het ondernemingsrecht en het erfrecht. Michael wordt door de rechtbank Oost-Brabant met enige regelmaat aangesteld tot faillissementscurator en vereffenaar van nalatenschappen.

Michael heeft de specialisatieopleidingen: “Insolad Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht” en "Leergang Erfrecht" van Academie voor de Rechtspraktijk met succes afgerond.

Michael is lid van de "Vereniging voor Insolventierecht Advocaten" (INSOLAD), bestuurslid / oprichter van ondernemersvereniging "Netwerken In Vertrouwen" en (privé) bestuurslid / oprichter van "Whiskyclub Eindhoven" (WCE).