Corné Uitdehaag

Partner, tevens beroepscurator

Insolventie Ondernemingsrecht Schuldsanering Faillissementsrecht Surséance van betaling Wet Homologatie Onderhands Akkoord Letselschade- en aansprakelijkheidsrecht
Corné  Uitdehaag

Over Corné Uitdehaag

Corné Uitdehaag is advocaat sinds 1990. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Hij adviseert ondernemers in financiële moeilijkheden en bij herstructureringen, over financieringen en zekerheden. Verder adviseert en procedeert hij over kwesties betreffende bestuurdersaansprakelijkheid. Corné wordt regelmatig aangesteld als curator of bewindvoerder. Hij volgde de specialisatieopleiding Insolventierecht en Financiële Economie voor curatoren en is lid van Insolad, de vereniging van insolventierechtadvocaten.

Daarnaast volgde Corné de specialisatieopleiding Personenschade en adviseert en procedeert hij over kwesties van letselschade en overlijdensschade.

Corné bekleedde bestuursfuncties bij de Veldhovense Ronde Tafel en diverse andere maatschappelijke en culturele instellingen.

RechtSgebiedenregister

Corné Uitdehaag heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- informatierecht
- insolventierecht
- letselschaderecht
- IT-recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Artikelen van Corné Uitdehaag