Mario Struik

Advocaat

Bouw- en vastgoedrecht Huurrecht Aanbestedingsrecht Appartementsrecht Bouwrecht Project-/herontwikkeling
Mario  Struik

Over Mario Struik

Mario Struik is sinds begin 2009 werkzaam bij TRC Advocaten. Daarvoor is hij als jurist gedurende een periode van 15 jaar werkzaam geweest bij een aantal grote (verzekerings)maatschappijen, waardoor hij niet alleen de nodige (incasso-)praktijkervaring heeft opgedaan, maar ook een ruime (proces-)ervaring op het gebied van huurrecht en het privaatrechtelijk bouwrecht.

Mario treedt zowel voor als tegen (professionele) verhuurders op, voor de regio Eindhoven maar ook  ver daarbuiten. Ook adviseert hij en staat hij zijn cliënten in contractuele zin bij.

Op het terrein van het privaatrechtelijk bouwrecht staat hij met name aannemers bij, overigens ook hier in adviserende en contractuele zin.

Naast het huur- en (privaatrechtelijk) bouwrecht kreeg met name het strafrecht al gauw zijn bijzondere interesse, zo zeer dat hij zich ook op dit terrein is gaan specialiseren.

Hoewel een groot gedeelte van zijn strafrechtpraktijk nog steeds bestaat uit commune strafzaken (waaronder vermogensdelicten, geweldsdelicten en Opiumwetdelicten) gaat zijn bijzondere belangstelling uit naar het economisch strafrecht (waaronder kort gezegd alle vergrijpen vallen die strafbaar zijn gesteld in de Wet op de Economische Delicten), en is hij inmiddels ook op dit terrein steeds meer actief.

Mario maakt deel uit van de sectie bouw- en vastgoed en de sectie strafrecht van TRC Advocaten.

RechtSgebiedenregister

Mario Struik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- huurrecht
- vastgoedrecht
- bedrijfsruimte
- woonruimte
- bouwrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Artikelen van Mario Struik

vrijdag 30 oktober 2020

Ouderdomsclausules; sluiten ze de aansprakelijkheid voor verkoper altijd uit?

Door Mario Struik

maandag 6 april 2020

290 of overige bedrijfsruimte? De meest cruciale verschillen

Door Mario Struik

dinsdag 31 juli 2018

De meetinstructie

Door Mario Struik