Michael Filemon

Advocaat

Ondernemingsrecht Erfrecht Insolventie Schuldsanering Faillissementsrecht Surséance van betaling Wet Homologatie Onderhands Akkoord
Michael  Filemon

Over Michael Filemon

Michael Filemon behaalde in 2008 zijn Master Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voorafgaand aan zijn studie Nederlands recht volgde Michael met succes de studie Management, Economie en Recht en behaalde hij de graad Bachelor of Business Administration (BBA).

Na zijn studie Nederlands recht is Michael als advocaat in dienst getreden bij een groot Brabants advocatenkantoor. Daar ontwikkelde hij zich binnen de rechtsdisciplines van het algemeen verbintenissenrecht en het contractenrecht en was hij mede eindverantwoordelijke voor verschillende groepsprocedures tegen Dexia Bank inzake de beruchte aandelenlease-problematiek van begin deze eeuw.

In 2011 maakte Michael de overstap naar TRC-Advocaten. Bij TRC-Advocaten richt Michael zich op het insolventierecht, het ondernemingsrecht en het erfrecht. Michael wordt door de rechtbank Oost-Brabant met enige regelmaat aangesteld tot faillissementscurator en vereffenaar van nalatenschappen.

RechtSgebiedenregister

Michael Filemon heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- erfrecht
- insolventierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Artikelen van Michael Filemon

woensdag 17 februari 2021

De WHOA en de zekerheidsgerechtigde

Door Michael Filemon

woensdag 4 november 2020

Dag van het Erfrecht: 13 november 2020

Door Michael Filemon

dinsdag 17 maart 2020

Dag van het Erfrecht: TELEFONISCH SPREEKUUR

Door Michael Filemon