Rowan Rosens

Advocaat

Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
Rowan  Rosens

Over Rowan Rosens

Rowan Rosens is in juni 2016 afgestudeerd aan de Tilburg University, waar hij de master rechtsgeleerdheid – accent privaatrecht heeft afgerond. Tijdens zijn studie heeft Rowan zitting genomen in diverse commissies en verschillende juridische studentstages gelopen in zowel de advocatuur als in het bedrijfsleven, waaronder bij ASML. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan in het buitenland door een deel van zijn master opleiding aan de Tsinghua University, Beijing (China), te volgen. 

Rowan is direct na zijn studie in dienst getreden bij TRC Advocaten. Rowan is momenteel werkzaam in de secties ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Rowan voert een proces- en adviespraktijk op het gebied van algemeen civiel recht, met accenten op vennootschaps- en ondernemingsrecht, contractenrecht en arbeidsrecht. 

Naast zijn werkzaamheden bij TRC Advocaten bekleedt Rowan op dit moment een bestuursfunctie binnen het VOC (Veldhovens Ondernemers Contact) en is hij lid van de Ronde Tafel te Veldhoven.

RechtSgebiedenregister

Rowan Rosens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- arbeidsrecht
- ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Artikelen van Rowan Rosens