Agrarisch recht is in Nederland altijd van grote betekenis geweest. Het is een groot rechtsgebied dat zich uitstrekt van pacht tot onteigening, tot ruilverkaveling (landinrichting), nadeelcompensatie, bestemmingsplan (ruimtelijke ordening), wet milieubeheer, ziektes onder vee, koop en verkoop, gewasschades etc.

Nieuws & achtergrondartikelen

4 april 2012

TRC Advocaten sponsort Henrieke Boonzaaijer

Door Chris van der Corput

9 mei 2011

Henrieke Boonzaaijer, toptalent hippische discipline eventing

Door Chris van der Corput