TRC Advocaten beschikt over een multidisciplinair team van advocaten dat zich speciaal richt op de behandeling van fraudezaken. Dit team bestaat uit mr. Geert Bosman (Civiel recht), mr. Mario Struik (Strafrecht) en mr. Michael Filemon (Insolventierecht).

Door dit team worden fraudezaken behandeld in opdracht van (semi-)overheden en bedrijven, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, netwerkbedrijven, werkgevers, etc.

Bij fraudezaken kan gedacht worden aan uitkeringsfraude, verzekeringsfraude, fraude door werknemers en faillissementsfraude. In de kern zijn het zaken waarin een persoon of bedrijf door onrechtmatigheden gelden heeft verkregen die hem/haar niet toekomen en terugbetaald dienen te worden.

Door haar ervaringen op het gebied van dit soort zaken heeft het fraudeteam van TRC Advocaten een aanpak ontwikkeld die de resultaten van de behandeling van een fraudegeval optimaliseren.

Vorderingen die mogelijk/waarschijnlijk anders door cliënten worden afgeschreven kunnen vaak toch met succes worden verhaald. Binnen cliënten is soms een “werkvoorraad” van dossiers aanwezig waaraan door werkdruk niet of onvoldoende wordt toegekomen, welke dossier door het fraudeteam uit handen genomen kunnen worden. Daardoor kunnen het beleid en de doelstellingen van cliënten ten aanzien van de aanpak van fraudegevallen beter gerealiseerd worden. Van een gerichte en effectieve aanpak van fraudegevallen gaat zo een preventieve werking uit die het aantal toekomstige fraudegevallen kan beperken. 

Binnen die aanpak vinden de navolgende handelingen plaats:

  • Onderzoek naar aansprakelijke partij(en)

TRC Advocaten doet onderzoek naar de aan te spreken partij(en) en de mogelijke contractuele en wettelijke grondslagen voor aansprakelijkheid.

  • Verhaalsonderzoek

Nadat de aan te spreken partij(en) zijn vastgesteld wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een vordering op die partij(en) te verhalen.

  • Verhaal vordering

Tenslotte wordt de vordering op de aansprakelijke partij(en) verhaald. Uitgangspunt daarbij is dat verhaal van de vordering zo snel mogelijk wordt verzekerd.

Bij de uitvoering van de hiervoor beschreven (onderzoeks-)handelingen neemt TRC Advocaten de wet- en regelgeving en zorgvuldigheid in acht die voor haar cliënten in specifieke gevallen (kunnen) gelden.

Voor de aanpak van fraudezaken heeft TRC Advocaten een nauwe samenwerking gesloten met recherchebureau Active CSI (www.activecsi.nl), een door het Ministerie van Justitie erkend recherchebureau (POB 1188) dat is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (M1402140).

Door de samenwerking tussen TRC Advocaten en Active CSI is een gecombineerde gerichte aanpak van fraudezaken mogelijk, die kostenbesparend werkt voor de opdrachtgever(s), met een maximaal resultaat.

Download hier onze brochure.

Nieuws & achtergrondartikelen

14 oktober 2015

Is doorstart van een failliete vennootschap na een pre-pack overgang van onderneming?

Door Ruud van der Linden