TRC heeft meerdere opdrachtgevers die kunnen worden aangemerkt als detacheerder of uitzendorganisatie. Binnen TRC is derhalve specifieke kennis aanwezig die van belang is bij de advisering omtrent detacherings- en/of uitzendcontracten. 

Gedacht moet worden aan kennis over:

  • de nuanceverschillen tussen detacheringsovereenkomsten en uitzendovereenkomsten; 
  • de driehoeksverhouding tussen de uitlener, de inlener en de arbeidskracht;
  • de ABU-CAO en de NBBU-CAO;
  • het fasesysteem voortvloeiend uit de CAO(s);
  • toepassing van de inlenersbeloning;
  • sectorindeling in verband met af te dragen premies;
  • de WAADI; Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs;
  • aansprakelijkheid van uitzendbureau/detacheringsbureau en/of inlener.

 

Bij vragen op het gebied van detachering en/of uitzendwerk kunt u terecht bij de specialisten van TRC Advocaten.

Nieuws & achtergrondartikelen

23 november 2015

Hoe lang heb ik recht op WW?

Door Christianne Verhaeg