Advocaat in Valkenswaard voor personen- en familierecht

In Nederland houdt het personen- en familierecht zich bezig met regelingen die te maken hebben met individuele personen en de bevoegdheden binnen een familie. Onder het personenrecht vallen zaken zoals naamswijzigingen, curatele, ouderschap, voogdij, leerplichtzaken en de handelingsbekwaamheid van personen. Binnen het familierecht worden de familiale verhoudingen tussen personen behandeld. Denk hierbij aan het huwelijk, geregistreerd partnerschap, verwantschap en adoptie. Ook uithuisplaatsingen, erfenissen, ondertoezichtstellingen of geschillen over het ouderlijk gezag vallen onder dit recht.

Het meest bekende aspect van het familierecht is de echtscheiding en alles wat hiermee te maken heeft. Zeker als er bij een scheiding kinderen betrokken zijn, is het verstandig om in juridisch advies in te winnen bij een echtscheidingsadvocaat. Zelfs na een goed verlopen echtscheiding kunnen er na verloop van tijd toch weer nieuwe conflicten ontstaan. Dat kan al bij een wijziging in de alimentatie of de omgangsregeling met de kinderen. Dit gevarieerde rechtsgebied omvat eigenlijk alle aspecten van het dagelijks leven. Veel mensen krijgen er op een bepaald moment in hun leven mee te maken. Doorgaans gaat het dan om gecompliceerde situaties die gepaard gaan met emotionele gevolgen voor alle betrokkenen.

TRC Advocaten biedt ook echtscheidingsmediation aan

TRC Advocaten probeert uw echtscheiding door mediation zo ongecompliceerd als mogelijk te maken. Juist bij echtscheidingsmediation is het de taak van advocaten om cliƫnten hierin zorgvuldig te begeleiden. Hierbij zijn inlevingsvermogen en een goede balans tussen de materiƫle en de emotionele kant onontbeerlijk. Op alle vlakken van het familie- en personenrecht kan onze echtscheidingsadvocaat in Valkenswaard u deskundig bijstaan. U krijgt altijd haarfijn uitgelegd wat uw rechten en uw plichten zijn en welke stappen u het beste kunt nemen. Gezamenlijk zoeken we naar de beste oplossing voor uw specifieke situatie. Komen de partijen er in goed overleg toch niet uit, dan begeleiden we u bij uw gang naar de rechtbank