Ontslagen vanwege een plakje kaas?

 
 
 
Marcel Faassen
 

2 februari 2010

Marcel Faassen

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Arbeidsrecht

In maart 2009 ontsloeg het McDonalds restaurant in Lemmer, Friesland, één van haar werkneemsters, omdat zij aan een collega een plakje kaas op een hamburger had gegeven. Wat was het probleem?

De collega had lunchpauze en bestelde bij de werkneemster een hamburger, maar kreeg van de werkneemster een hamburger met kaas. Volgens McDonalds komt dit dan neer op een 25 cent duurdere cheeseburger en daarvoor was door de bevriende collega niet betaald. McDonalds stelde dat de werkneemster daarmee handelde in strijd met de huisregels. Daar staat namelijk in dat producten niet weggegeven mogen worden aan vrienden, familie en/of collega’s. Verder staat erin dat bij het niet naleven van de huisregels ontslag op staande voet kan volgen.

Kantonrechter

De werkneemster was het niet eens met haar ontslag op staande voet en stapte naar de kantonrechter. De kantonrechter gaf haar gelijk; ontslag is in dit geval een té zware maatregel. Bovendien was het initiatief voor het weggeven van een plakje kaas niet uitgegaan van de werkneemster, maar van haar collega. Omdat McDonalds geen maatregelen genomen heeft tegen die collega én daarvoor geen goede verklaring heeft gegeven, is de kantonrechter van oordeel dat McDonalds kennelijk met twee maten meet; de bewuste collega werd immers niet op staande voet ontslagen. De kantonrechter merkte verder op dat het hier slechts om een plakje kaas. Ontslag op staande voet is dan wel een heel erg zware maatregel. De kantonrechter vond dat McDonalds best met een minder zware maatregel had kunnen volstaan, bijvoorbeeld door het geven van een schriftelijke waarschuwing.

Het gevolg van de uitspraak van de kantonrechter is dat McDonalds aan de werkneemster alsnog het salaris over de resterende duur van het arbeidscontract (vijf maanden) moet betalen.

Juridisch advies bij ontslag nodig?

Wilt u als werkgever advies over de vraag of in een bepaalde situatie een ontslag op staande voet de beste optie is, óf heeft uw werkgever u (op staande voet) ontslagen en wilt u weten wat uw juridische mogelijkheden zijn, neem dan contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van TRC Advocaten.