Vakantiedagen 2012

 
 
 
Marcel Faassen
 

21 december 2011

Marcel Faassen

 
 
Op 1 januari 2012 treedt de wet inzake het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte en de invoering van een vervaltermijn voor de minimumvakantiedagen in werking. Vanaf die datum bestaat geen beperkte opbouw van vakantiedagen meer bij zieke werknemers. Zieke en gezonde werknemers bouwen hetzelfde aantal dagen op. Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 januari 2012 6 maanden na het kalenderjaar van opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar, dat blijft zo. De opbouw van wettelijke vakantiedagen blijft 4 maal het aantal uur per week.

Er geldt geen terugwerkende kracht voor deze nieuwe vakantiewetgeving. De vervaltermijn van 6 maanden geldt dus alleen voor opgebouwde wettelijke vakantiedagen na 1 januari 2012. Vakantiedagen vóór die datum houden gewoon de verjaringstermijn van 5 jaar en dat geldt ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Ook voor zieke werknemers blijft tot 1 januari 2012 gelden dat alleen over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid vakantiedagen worden opgebouwd.

Bij een opname van vakantie in 2012 worden als eerste de wettelijke vakantiedagen van 2012 opgenomen, vanwege de vervaltermijn van zes maanden. Daarna worden de bovenwettelijke vakantiedagen opgenomen. Vakantiedagen die een werknemer nog heeft van vóór 1 januari 2012 worden dus pas na de gehele opname van de wettelijke vakantiedagen van 2012 opgenomen.