Indexeringspercentage alimentatie 2012: 1,3%

 
 
 
Evelien Geerings
 

28 november 2011

Evelien Geerings

 
 
Elk jaar stelt de Minister van Justitie het percentage vast waarmee onderhoudsbijdragen worden gewijzigd. Het indexeringspercentage is voor het jaar 2012 vastgesteld op 1,3%.

De indexering geldt per 1 januari 2012 van rechtswege voor alle alimentaties; of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. Alleen wanneer door partijen of door de rechter de indexering uitdrukkelijk is uitgesloten, hoeft de alimentatie niet te worden geïndexeerd. 

Berekening percentage

De indexering is bedoeld om de onderhoudsbijdrage aan te passen aan de inflatie en de daarmee samenhangende stijging van de lonen. Het indexeringspercentage wordt dan ook berekend aan de hand van de ontwikkeling van indexcijfers van de CAO-lonen. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt ook rekening gehouden met de ontwikkelingen van salarissen bij de overheid en andere sectoren.