Heeft de economische crisis gevolgen voor mijn alimentatieverplichting?

 
 
 
Edward Plass
 

18 november 2010

Edward Plass

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Deze vraag is het laatste jaar veel aan ons gesteld door ondernemers. Het gros van ondernemend Nederland heeft sinds het uitbreken van de economische crisis op een of andere manier te maken gehad met de recessie. Of facturen nu niet meer op tijd worden betaald of dat opdrachten uitblijven; het bedrijfsresultaat van veel ondernemingen staat in het huidige economische klimaat onder druk.

Veel ondernemers zijn voor hun inkomsten afhankelijk van hun onderneming. Bij gescheiden ondernemers zijn hun kinderen en soms de ex-partner van de ondernemer op hun beurt weer (deels) afhankelijk van het inkomen van die ondernemer, namelijk in de vorm van alimentatie.  De door de rechter vastgestelde alimentatieverplichting van de ondernemer stijgt en daalt echter niet evenredig met zijn of haar inkomsten uit de onderneming. De vastgestelde verplichting blijft in principe voortbestaan totdat een rechter een andere alimentatieverplichting heeft vastgesteld.

Dit uitgangspunt levert bij een fors teruglopend bedrijfsresultaat natuurlijk problemen op: uw inkomsten zijn flink minder, terwijl uw ex-partner dezelfde onderhoudsbijdrage verlangt en deze zelfs via een deurwaarder op u kan verhalen indien u niet tijdig betaalt. U wilt uw verantwoordelijkheid jegens uw ex-partner en uw kinderen niet ontlopen, maar vindt het ook niet redelijk dat u in de huidige omstandigheden dezelfde alimentatie moet blijven betalen. Valt hier dan niets aan te doen?

De wet biedt de mogelijkheid om bestaande alimentatieverplichtingen te laten wijzigen indien er sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden, dat de bestaande alimentatieverplichting niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Dit komt feitelijk op het volgende neer: indien uw draagkracht voor het betalen van alimentatie het vanwege een afgenomen bedrijfsresultaat niet langer toelaat om de bestaande alimentatie te betalen, is aanpassing van deze alimentatieverplichting door de rechter mogelijk. Bijkomende voorwaarden zijn wel dat de inkomensterugval u niet te verwijten is en dat het niet redelijkerwijs te verwachten is dat u op korte termijn weer op het oude inkomensniveau terugkeert.

Indien er inderdaad sprake is van zulke gewijzigde omstandigheden, dan vindt in principe een gehele nieuwe berekening van de alimentatieverplichting plaats. Hierbij worden dan ook de actuele omstandigheden van de alimentatiegerechtigde (bij partneralimentatie) en de andere onderhoudsplichtige ouder (bij kinderalimentatie) meegewogen.

Voor het indienen van een verzoek tot wijziging van de alimentatie is bijstand door een advocaat verplicht gesteld. Indien u wil laten onderzoeken of er in uw geval redenen zijn om de rechtbank te verzoeken de alimentatie aan te passen, dan zijn de advocaten van de sectie personen- en familierecht van TRC Advocaten u daarvoor graag van dienst.

Mr. S.R. (Sander) Baetens
Bolwerk 18
5509 MH Veldhoven
Tel: 040-2944500
Fax: 040-2944550
E-mail: