Alimentatie dubbel aftrekbaar?

 
 
 
Evelien Geerings
 

15 februari 2011

Evelien Geerings

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

In februari 2009 bepaalde de Hoge Raad dat de waarde van een verplichting tot het betalen van een reeks uitkeringen in box 3 aftrekbaar is en er dus minder vermogensbelasting hoeft te worden betaald. Dat riep de vraag op of ook een alimentatieverplichting aan te merken is als een schuld in de zin van artikel 5.3, lid 3 Wet Inkomstenbelasting 2001.

De wetgever kwam direct nadat het voornoemde arrest was gewezen met noodwetgeving, die eruit bestond dat onderhoudsverplichtingen op grond van de Wet Inkomstenbelasting 2001 niet langer aftrekbaar zijn in box 3. Deze wetgeving is met ingang van 31 december 2009 van kracht, waardoor het vanaf die datum niet langer mogelijk is om alimentatie “dubbel” af te trekken.

Een alimentatiebetaler voerde na de inwerkingtreding van deze wet bij zijn belastingaangifte over de jaren vóór 2009 toch zijn onderhoudsverplichting op in zowel box 1 als 3. De Belastingdienst was het daar niet mee eens, waarna een lange procedure volgde. De Hoge Raad besliste op 11 februari jl. in deze zaak dat de alimentatieverplichtingen vóór 30 december 2009 nog wel aftrekbaar zijn in box 3; de Wet Inkomstenbelasting 2001 was vóór die datum immers nog niet aangepast.            
Dit arrest kan voor de onderhoudsplichtige met enig vermogen nog van belang zijn, omdat het mogelijk is tot vijf jaar terug belastingaangifte te doen.

Overigens is de wet niet gewijzigd ten aanzien van kinderalimentatie. Niet uitgesloten is dus dat in sommige gevallen kinderalimentatie als toekomstige verplichting nog wel in box 3 kan worden afgetrokken.      

Wilt u meer weten?
Indien u nog vragen hebt over gevolgen van het voornoemde arrest voor uw alimentatieverplichting, staan de familierechtspecialisten van TRC Advocaten u graag te woord.