Vakantieaanspraken overledene gaan over op erfgename

 
 
 
Ghislaine van Kooten
 

11 augustus 2011

Ghislaine van Kooten

 
 
De kantonrechter van de Rechtbank Leeuwarden heeft op 29 juni jl. bepaald dat de erfgename van een werknemer het recht op uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen erft. Op grond van artikel 7:641, lid 1 BW heeft een werknemer, die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantiedagen heeft, recht op een uitkering in geld tot het bedrag van het loon over het tijdvak overeenkomend met de aanspraak. Recht op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen bestaat ongeacht de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De wet bepaalt dat één van de wijzen waarop een arbeidsovereenkomst eindigt de dood van de werknemer is. De kantonrechter was om die reden van oordeel dat het recht op uitkering van de niet-genoten vakantiedagen niet was beëindigd door het overlijden van de werknemer.

Op grond van het voorgaande valt de ontstane loonvordering van de werknemer dus in zijn nalatenschap. De erfgename, in dit geval zijn weduwe, kon om die reden uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen vorderen.