Einde voorrang kinderalimentatie bij schuldsanering

 
 
 
Edward Plass
 

28 november 2011

Edward Plass

 
 
Op 18 november 2011 heeft de Hoge Raad bepaald dat het verhogen van het bij de wettelijke schuldsanering (WSNP) vrij te laten bedrag met een bedrag voor kinderalimentatie in strijd is met de Faillissementswet. Tot 18 november 2011 was het zo dat, wanneer een onderhoudsplichtige werd toegelaten tot een schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de onderhoudsverplichting jegens de kinderen van de onderhoudsplichtige niet op een lager bedrag dan € 136,00 per kind per maand werd vastgesteld. Het in het kader van de wettelijke schuldsanering voor de saniet vrij te laten bedrag werd verhoogd met een maximale kinderalimentatie van € 136,00 per kind per maand, omdat onderhoud van kinderen als een zwaarwegende verplichting werd gezien, die voorgaat op de voldoening van de schulden, waar de wettelijke schuldsanering voor werd uitgesproken. Een procedure, waarin het voorgaande speelde, werd door de procureur-generaal bij de Hoge Raad aan het oordeel van de Hoge Raad voorgelegd. De procureur-generaal overwoog dat het systematisch verhogen van het vrij te laten bedrag in strijd is met de Faillissementswet.

De Hoge Raad is het met de procureur-generaal eens. In het kader van de Faillissementswet mag een rechter-commissaris alleen in individuele gevallen het vrij te laten bedrag verhogen. Daarbij moet naar de omstandigheden van het geval worden gekeken. De rechter, die een verzoek van de alimentatieplichtige tot wijziging van de heersende alimentatieverplichting beoordeelt, dient vervolgens uit te gaan van hetgeen de rechter-commissaris over het vrij te laten bedrag heeft beslist.

De Hoge Raad merkt nog op dat het aan de wetgever is om te beslissen of er bij een schuldsanering voorrang voor kinderalimentatie moet komen. In 2010 heeft de minister van Justitie aangekondigd een onderzoek naar deze wenselijkheid te gaan verrichten. Totdat er vanuit de wetgever is beslist, zal een wettelijke schuldsanering in beginsel dus met zich meebrengen dat aan een heersende kinderalimentatieverplichting geen voorrang wordt verleend.