Herindeling Rechtbanken

 
 
 
Tom Jeltema
 

15 maart 2012

Tom Jeltema

 
 
Onlangs heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die tot gevolg heeft dat de 19 huidige Rechtbank fuseren tot 10 nieuwe Rechtbanken.

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd.

 

-          De Rechtbanken Alkmaar en Haarlem fuseren tot de Rechtbank Noord-Holland;
-          De Rechtbanken Dordrecht en Rotterdam fuseren tot de Rechtbank Rotterdam;
-          De Rechtbanken Breda en Middelburg fuseren tot de Rechtbank Zeeland-West;
-          De Rechtbanken Assen, Groningen en Leeuwarden tot de Rechtbank Noord-Nederland;
-          De Rechtbanken Almelo, Arnhem, Zutphen en het Overijsselse deel van de Rechtbank Zwolle-Lelystad fuseren tot de Rechtbank Oost-Nederland;
-          De Rechtbank Utrecht en het Flevolandse deel van de Rechtbank Zwolle-Lelystad fuseren tot de Rechtbank Midden-Nederland;
-          De Rechtbanken Roermond en Maastricht fuseren tot de Rechtbank Limburg.

De Rechtbank Amsterdam blijft bestaan, met dien verstande dat het Gooi en de Vechtstreek bij de Rechtbank Midden-Nederland wordt gevoerd. De Rechtbank ’s-Gravenhagen blijft bestaan. De nieuwe naam wordt: Rechtbank Den Haag. De Rechtbank ’s-Hertogenbosch blijft ook bestaan. De naam wordt: Rechtbank Oost-Brabant. Ook worden twee Gerechtshoven samengevoegd, te weten de Hoven Arnhem en Leeuwarden. Deze worden samengevoegd tot het nieuwe Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De bedoeling is dat de nieuwe indeling zal ingaan omstreeks 1 oktober 2012. Het kan zijn dat deze datum wordt gewijzigd.