Makelaar en zijn recht op loon

 
 
 
Ruud van der Linden
 

4 mei 2007

Ruud van der Linden

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisaties:

Bouw- en vastgoedrechtContractenrecht

De Hoge Raad heeft zeer onlangs een uitspraak gedaan die van groot belang kan zijn voor vastgoedmakelaars namelijk wanneer zij in een belangenverstrengeling terecht komen. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat een makelaar zijn recht op loon van de opdrachtgever verliest zodra de makelaar zelf direct of indirect belang krijgt bij de totstandkoming van de koopovereenkomst en daarvan niet direct mededeling doet aan de opdrachtgever. Hierbij speelt geen enkele rol hoe groot de kans is dat de opdrachtgever wordt benadeeld als gevolg van deze belangenverstrengeling. Het is vervolgens aan de opdrachtgever te beoordelen of zich een belangenverstrengeling voordoet.

Ook een tussenpersoon die, nadat hij een eigen belang heeft gekregen, geen bemiddelingswerkzaamheden voor zijn opdrachtgever meer verricht, is verplicht de opdrachtgever van dat belang in kennis te stellen.

Bedoeld is het beschermen van de opdrachtgever tegen mogelijke belangenverstrengeling. De dwingendrechtelijke sanctie op schending van de mededelingsplicht is dus het verlies van recht op loon.