Mr. F.J.G. Tilman al ruim drie jaar niet meer aan TRC Advocaten verbonden

 
 
 
Ruud van der Linden
 

2 mei 2012

Ruud van der Linden

 
 
TRC Advocaten heeft vernomen dat mr. F.J.G. Tilman op 1 mei 2012 in staat van faillissement is verklaard en kort voor deze datum voor een periode van drie maanden door de Raad van Discipline is geschorst. TRC Advocaten wil benadrukken dat mr. Tilman vanaf 1 januari 2009 niet meer aan haar kantoor verbonden is. Mr. Tilman is tot en met 2008 aan TRC Advocaten verbonden geweest. Tot 1 januari 2003 als vennoot en tot en met 2008 op basis van een loondienstverhouding. Mr. Tilman heeft tot die jaren op een professionele wijze de advocatuur uitgeoefend. Hij was in die jaren als advocaat hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van arbeidsrecht en heeft zich destijds als zeer goede advocaat gemanifesteerd. Per 1 januari 2009 is de samenwerking met mr. Tilman beëindigd en heeft hij sindsdien op zelfstandige basis elders de praktijk uitgeoefend. Door gebeurtenissen geheel buiten TRC Advocaten om heeft mr. Tilman kennelijk problemen in zijn praktijkuitoefening gekregen en is hij geconfronteerd geworden met schorsing als advocaat en zijn faillissement. TRC Advocaten heeft derhalve al jaren lang geen betrokkenheid meer met mr. Tilman en zijn praktijkuitoefening.
TRC staat voor Toewijding Rechtskennis en Continuiteit.

Voor vragen verwijzen wij u naar de curator, mr. D.P.W.H. Cremers te Tilburg (telnr. 013-5323160) 

De directie van TRC Advocaten