Alcoholslotprogramma (ASP)

 
 
 
Mario Struik
 

13 juni 2012

Mario Struik

 
 
Sinds 1 december 2011 bestaat door een wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (de Regeling) de mogelijkheid voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om aan bestuurders van motorrijtuigen het ASP op te leggen.

Het ASP kan in een aantal in de Regeling genoemde gevallen aan een bestuurder worden opgelegd. Ondermeer indien bij de bestuurder een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd van minimaal 570 μg/l respectievelijk 1,3 ‰ of voor een beginnend bestuurder minimaal 435 μg/l respectievelijk 1,0 ‰. Ook als de bestuurder heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek naar het adem- of bloedalcoholgehalte kan de maatregel opgelegd worden. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om de maatregel op te leggen ook als er sprake is van recidive.

Bij de nog zwaardere overtredingen wordt geen ASP opgelegd maar zal een onderzoek plaatsvinden naar de geschiktheid van de bestuurder om nog motorrijtuigen te besturen. Bijvoorbeeld in het geval van een geconstateerd adem- of bloedalcoholgehalte van 785 μg/l respectievelijk 1,8 ‰ of hoger.

 

Het ASP brengt een tweetal verplichtingen met zich mee die grote gevolgen hebben voor bestuurders van motorrijtuigen. Allereerst moet in het kader van het ASP een alcoholslot in de auto geïnstalleerd worden. Daarnaast dient de bestuurder een begeleidings-programma te ondergaan. Het ASP duurt minimaal twee jaar.

Gedurende het ASP wordt het rijbewijs van de bestuurder ongeldig verklaard. De bestuurder dient om motorrijtuigen te kunnen bestuderen een nieuw rijbewijs aan te vragen bij de gemeente voor de Categorie B met code 103.

Het vereiste dat een alcoholslot ingebouwd moet worden in een auto is een harde voorwaarde voor deelname aan het ASP. Gedurende het ASP mag de bestuurder alleen auto`s besturen waar een alcoholslot ingebouwd is.

De genoemde voorwaarden kunnen bestuurders in grote (financiële) problemen brengen. Wat nu als u geen eigen auto heeft of voor uw werk een auto van uw werkgever dient te besturen? Voor bestuurders kan de regeling met zich meebrengen dat in een auto van de werkgever ingebouwd moet worden. Maar wat als de werkgever hiermee niet instemt? Wat betekent dat voor uw baan?

De bestuurder kan ervoor kiezen om niet deel te nemen aan het ASP. Het rijbewijs blijft dan minimaal 5 jaar ongeldig. Gedurende die periode mag de bestuurder een bromfiets besturen. Daarna kan de bestuurder via een eigen verklaringprocedure een nieuw rijbewijs aanvragen via de gemeente. De bestuurder kan in het kader van die aanvraag echter gevraagd worden alsnog aan een ASP deel te nemen. Met andere woorden: de bestuurder die ervoor kiest om niet deel te nemen aan het ASP heeft geen zekerheid omtrent het weer verkrijgen van een geldig rijbewijs.

Het ASP brengt naast voornoemde problemen ook de nodige kosten voor de bestuurder met zich mee. Zowel aan de oplegging als de uitvoering van het ASP zijn kosten verbonden.

Tegen de besluiten om het rijbewijs ongeldig te verklaren en een ASP op te leggen is bezwaar mogelijk. Dit moet binnen zes weken worden ingediend. Het is gelet op de hiervoor geschetste problemen goed om kort na ontvangst van de besluiten te laten toetsen of aan u wel terecht een ASP is opgelegd. Ons kantoor is graag bereid u daarin bij te staan. 
                                                 

mr. M (Mario) Struik

advocaat