TRC Advocaten doet mee aan High Trust van de Raad voor Rechtsbijstand

 
 
 
Mark van den Hoff
 

25 juni 2012

Mark van den Hoff

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisaties:

Familie- en erfrechtAsiel- en vreemdelingenrechtStrafrechtAlgemeen

Deze regeling is gebaseerd op transparantie, vertrouwen en begrip. De Raad voor Rechtsbijstand heeft daarbij onder andere meegewogen de kwaliteit van de werkzaamheden van TRC Advocaten en het gegeven dat TRC Advocaten goede contacten heeft met de Raad voor Rechtsbijstand.  

Voor uw als cliënt heeft de regeling tot voordeel dat u eerder dan voorheen de zekerheid krijgt of u in aanmerking komt voor een toevoeging, dat wil zeggen door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand en wat de door te betalen eigen bijdrage zal zijn.

Een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand op een toevoegingsaanvraag duurt nu gemiddeld vier weken  en soms langer. De verwachting is dat er onder High Trust binnen een week kan worden beslist.

Indien u vragen heeft over High trust of over de toevoeging kunt u altijd contact opnemen met een van onze advocaten.