Definitieve datum afschaffing procuraat: 1 maart 2008

 
 
 
Ruud van der Linden
 

4 mei 2007

Ruud van der Linden

 
 
Vanaf 1 maart 2008 zal het voor alle advocaten in Nederland mogelijk zijn om bij elke gerechtelijke instelling op eigen naam op te treden. Per 1 maart 2008 wordt het verplichte procuraat afgeschaft. Dat heeft het Ministerie van Justitie per brief laten weten aan de Nederlandse Orde van Advocaten. De genoemde datum gold al langere tijd als streefdatum, maar is nu definitief geworden. Alle gerechten gingen al over op een schriftelijke rol – een noodzakelijke voorwaarde – en de wetsvoorstellen die de afschaffing van het procuraat mogelijk moeten maken, zijn inmiddels in behandeling bij de Eerste Kamer.