Kinderalimentatie is geen kijkgeld!

 
 
 
Edward Plass
 

20 augustus 2012

Edward Plass

 
 
De rechtbank te Dordrecht heeft middels een uitspraak d.d. 20 juni jl. eens te meer bevestigd dat kinderalimentatie en een omgangsregeling niet zoveel met elkaar van doen hebben. De uitspraak van de rechtbank vindt u hier.

In het onderhavige geval waren de man en de vrouw gehuwd geweest aan welk huwelijk door echtscheiding een einde was gekomen. Uit het huwelijk zijn drie nog minderjarige kinderen geboren.

In het ouderschapsplan waren partijen overeengekomen: ‘indien de man nalatig is in het betalen van de kinder-partneralimentatie, komt de afgesproken omgangsregeling te vervallen. En de kinderen zullen bij de vrouw blijven’.

Volgens de rechtbank was die bepaling nietig.

Kinderalimentatie is namelijk gebaseerd op de plicht van ouders om (financieel) voor hun kinderen te zorgen. Het is in strijd met de goede zeden of openbare orde om het al dan niet voldoen van kinderalimentatie te koppelen aan het al dan niet uitvoeren van een omgangsregeling (rechtbank: ‘kinderalimentatie is geen kijkgeld’).

Gelet op de inhoud van het convenant en het ouderschapsplan wordt geconcludeerd dat de betreffende bepaling uit het ouderschapsplan nietig is. Op deze bepaling kon de vrouw dan ook geen beroep doen.

mr. E. Plass