Toestemming vakantie naar Turkije

 
 
 
Edward Plass
 

20 augustus 2012

Edward Plass

 
 
In een kort geding bij de rechtbank te Haarlem, verschilden partijen van mening over de vraag of de man hun kind mee mocht nemen naar een vakantie te Turkije. Partijen hadden een relatie gehad waaruit een kind was geboren. Inmiddels was de relatie verbroken en was er sprake van een omgangsregeling. De man is geboren in het oosten van Turkije, maar heeft sinds 19 november 2009 de Nederlandse nationaliteit.

De man wilde het kind graag voor vakantie meenemen naar zijn ouders te Turkije. De vrouw gaf geen toestemming en was bang dat de omgeving aldaar gevaarlijk voor het kind zou zijn alsook dat de man niet met het kind terug zou komen.

De voorzieningenrechter heeft daar als volgt over geoordeeld. De vrouw heeft samen met de man een affectieve relatie gehad en een kind gekregen, wetende dat de man afkomstig is uit Turkije. Hieruit volgt dat partijen er rekening mee moeten houden dat het kind twee culturele achtergronden heeft. Gezien het feit dat het kind woonachtig is in Nederland en het grootste gedeelte van zijn tijd doorbrengt met zijn Nederlandse moeder, is het van belang dat hij ook kennis kan maken met de cultuur en de familie van zijn vader. Het kind moet de gelegenheid worden geboden om de geboorteplaats van de man en de woonomgeving van zijn familie te bezoeken.

Hoewel duidelijk is dat de omstandigheden in het oosten van Turkije naar Nederlandse maatstaven minder ontwikkeld zijn, ziet de voorzieningenrechter geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van het kind. Dit geldt temeer nu de vrouw de vakantiebestemming meerdere malen met de man en het kind heeft bezocht, terwijl partijen hebben verklaard dat de plaatselijke omstandigheden weinig zijn veranderd sinds hun laatste gezamenlijke reis in 2010.

Voor wat betreft de zorg van de vrouw dat de man samen met het kind in Turkije zal blijven, is de voorzieningenrechter van oordeel dat er voldoende waarborgen zijn om aan te nemen dat de man samen met het kind naar Nederland zal terugkeren. De man heeft immers een vaste baan in Nederland en een verklaring van zijn werkgever dat hij op 27 augustus 2012 weer op zijn werk wordt verwacht. Hij heeft voorts laten zien dat hij vluchten heeft geboekt met als retourdatum 26 augustus 2012. Ten slotte is de man niet langer in het bezit van de Turkse nationaliteit, zodat hij alleen met een visum en slechts voor een gelimiteerde tijd in Turkije mag verblijven.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de man toestemming krijgt om met het kind naar Turkije af te reizen en dat de vrouw de ID kaart van het kind aan de man dient af te geven. Het vonnis van de rechtbank vindt u hier.

mr. E. Plass