Minderjarige asielkinderen

 
 
 
Mark van den Hoff
 

3 oktober 2012

Mark van den Hoff

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Asiel- en vreemdelingenrecht

Demissionair minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel heeft bij brief van 25 september jl. laten weten dat geen gedwongen uitzettingen van minderjarige asielkinderen die vijf jaar of langer in Nederland verblijven gedurende de onderhandelingen over de formatie zullen plaats vinden. Dit is goed nieuws nadat het alweer even stil was rond minderjarige asielkinderen.

Hierbij komt nog dat de Hoge Raad bij uitspraak van 21 september jl. heeft geoordeeld dat uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen niet op straat mogen worden gezet en dat ouders en kinderen ook niet gescheiden mogen worden vanwege het enkele feit dat er geen opvang is.

De Hoge Raad heeft overwogen:

Op de staat rust de verplichting te waken voor de rechten en belangen van minderjarigen die zich op zijn grondgebied bevinden, ook waar het gaat om minderjarige vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel, mede omdat zij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de gedragingen van hun familieleden.”.

Het arrest van de Hoge Raad is van belang omdat nu is vastgesteld dat minderjarige kinderen en ouders altijd opgevangen moeten worden.