Uitstel verplichte toepassing werkkostenregeling

 
 
 
Ingrid van den Broek
 

12 april 2013

Ingrid van den Broek

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisaties:

ArbeidsrechtAlgemeen

Als werkgever dient u de werkkostenregeling toe te gaan passen. Dit houdt in dat u maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) mag gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. De werkkostenregeling geldt al sinds 1 januari 2011. De periode 2011 tot en met 2013 was aangeduid als overgangsperiode in welke periode u als werkgever de keuze had om ofwel de (nieuwe) werkkostenregeling toe te passen danwel de oude regelingen voor vrije onkostenvergoedingen en verstrekkingen toe te passen.

De overgangsperiode is inmiddels met één jaar verlengd, hetgeen inhoudt dat de werkkostenregeling, voor zover u als werkgever die nog niet heeft ingevoerd, uiterlijk per 1 januari 2015 dient te worden toegepast.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van de toepassing van de werkkostenregeling neemt u dan contact op met mw. mr. I.A.W. van den Broek