Verschoningsrecht voor advocaat in loondienst

 
 
 
Ingrid van den Broek
 

12 april 2013

Ingrid van den Broek

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Algemeen

In februari 2012 besliste de Rechtbank Groningen dat een advocaat in loondienst geen verschoningsrecht zou hebben omdat hij niet onafhankelijk zou zijn. De Rechtbank Groningen verwijs daarbij naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Van deze uitspraak is direct cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Begin maart 2013 heeft de Hoge Raad, geheel in de lijn der verwachtingen, geoordeeld dat ook voor een advocaat in loondienst geldt dat deze zich kan beroepen op zijn/haar verschoningsrecht, hetgeen betekent dat een advocaat indien hij of zij wordt opgeroepen als getuige geen inhoudelijke informatie hoeft te geven over de gesprekken die met zijn of haar cliënt zijn gevoerd.

De Hoge Raad heeft in haar afwegingen onder andere opgenomen dat gezien de Nederlandse praktijk en de waarborgen die in Nederland omtrent de wijze van praktijkvoering van advocaten in dienstbetrekking bestaan, er geen grond is om aan een advocaat in loondienst het verschoningsrecht te ontzeggen op grond van het enkele feit dat hij of zij in dienstbetrekking werkzaam is.

U hoeft als cliënt van TRC Advocaten dan ook niet bang te zijn dat hetgeen u met uw advocaat bespreekt, niet vertrouwelijk zal worden behandeld. Uw advocaat zal zich, indien nodig, op zijn of haar verschoningsrecht (kunnen) beroepen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel of anderszins vragen hebben, neemt u dan contact op met mevrouw mr. I.A.W. van den Broek