Digitaal procederen in burengeschil

 
 
 
Tom Jeltema
 

2 juli 2013

Tom Jeltema

 
 
Uit onderzoek zou zijn gebleken dat jaarlijks circa 4.000 juridische procedures (!) worden gevoerd over burenruzies. Rechters van de Rechtbank Midden-Nederland en Amsterdam hebben samen met onderzoekers een nieuwe aanpak bedacht voor burengeschillen. Het idee is een burengeschil digitaal en dus online aan de Rechter voor te leggen. De gehele procedure loopt vervolgens digitaal. Beide buren kunnen inhoudelijk reageren. Zo nodig komt de Rechter ter plaatse kijken. De Rechtbank streeft ernaar binnen 3 à 4 maanden de knoop door te hakken. Het grote verschil met andere burengeschillen is dat het de bedoeling is dat het geschil in een zo vroeg mogelijk stadium aan de rechter wordt voorgelegd. De zaak is dan mogelijk nog niet geëscaleerd hetgeen een grotere kans op een oplossing zou geven. Hiervoor zal een nieuwe website worden ingericht waarop instructies staan. Dat betreft de website www.burenrechter.nl. Onderzoek leert dat de site overigens nog niet in de lucht is. Ook is het niet zo dat burengeschillen al bij alle Rechtbanken online aanhangig kunnen worden gemaakt. Er zal eerst een pilot van start gaan bij twee Rechtbanken. Die pilot gaat van start op 1 januari 2014. In de pilot is het overigens uitsluitend mogelijk een geschil aan de Rechtbank voor te leggen indien beide buren daaraan meewerken. Indien één van de buren de zaak niet online wil voorleggen kan de online procedure niet worden gevolgd. Het moet dus concreet gaan om ruziënde buren die wel gezamenlijk tot een oplossing willen komen.

TRC zal deze ontwikkeling verder volgen. Zodra meer bekend is over de pilot, de website in de lucht is en/of bekend is bij welke Rechtbanken de pilot gaat lopen zal TRC Advocaten u hierover nader berichten. Intussen kunt u zich vanzelfsprekend voor alle burengeschillen wenden tot één van de specialisten van TRC Advocaten.