Indexeringspercentage alimentatie 2014

 
 
 
Evelien Geerings
 

4 november 2013

Evelien Geerings

 
 
Elk jaar stelt de Minister van Justitie het percentage vast waarmee van rechtswege een vastgestelde onderhoudsbijdrage wordt gewijzigd. Het indexeringspercentage voor het jaar 2014 is vastgesteld op 0,9%. Met ingang van 1 januari 2014 worden onderhoudsbijdragen dus met dit percentage verhoogd.
De indexering geldt voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. Alleen wanneer de indexering uitdrukkelijk is uitgesloten in een convenant of in een rechterlijke uitspraak, hoeft de alimentatie niet te worden geïndexeerd.

De indexering is bedoeld om de onderhoudsbijdrage aan te passen aan de inflatie en de daarmee samenhangende stijging van de lonen. Het indexeringspercentage wordt dan ook berekend aan de hand van de ontwikkeling van de indexcijfers van de CAO-lonen. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt ook rekening gehouden met de ontwikkelingen van salarissen bij de overheid en andere sectoren.