Flitsscheiding verleden tijd

 
 
 
Ghislaine van Kooten
 

14 juni 2007

Ghislaine van Kooten

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de flitsscheiding af te schaffen. Er zal hierdoor weer een situatie ontstaan zoals tot 2001, waarbij echtparen die willen scheiden dat voortaan alleen nog kunnen regelen via de rechter.  De laatste jaren was de flitsscheiding (scheiden zonder advocaat) in Nederland een populair fenomeen geworden. Echtparen die wensten te scheiden dachten snel en goedkoop hun scheiding goed te kunnen regelen. In de praktijk is echter gebleken dat deze flitsscheidingen voor de nodige problemen zorgden.

 

Het grootste nadeel aan de flitsscheiding was het feit dat er ten aanzien van de kinderen geen voorzieningen konden worden getroffen. Dit leidde in de praktijk vaak tot problemen met het nakomen van een omgangsregeling en het betalen van kinderalimentatie. Immers, de in het kader van de flitsscheiding overeengekomen alimentatiebedragen zijn niet incasseerbaar indien de alimentatieplichtige echtgenoot deze niet vrijwillig voldeed. Gevolg was dat men alsnog een advocaat in de arm moest nemen om een en ander via de Rechtbank vast te laten leggen.

 

Andere problemen hadden vaak te maken met het feit dat een flitsscheiding in de sommige landen niet wordt erkend. Duitsland is hier een goed voorbeeld van. Indien men in Nederland door middel van een flitsscheiding een einde aan zijn/haar huwelijk had gemaakt, was het onmogelijk om in Duitsland opnieuw te huwen. Een dergelijk huwelijk zou namelijk bigamie opleveren. Zo ook in andere landen.

 

Al deze nadelen en problemen in de praktijk hebben er nu dus toe geleid dat er definitief besloten is dat de flitsscheiding wordt afgeschaft. Een scheiding zal voortaan weer met behulp van een advocaat via de Rechtbank moeten worden uitgesproken. Dit is een positieve ontwikkeling, zeker in huwelijken waar kinderen zijn geboren. Partijen worden op die wijze verplicht om goed na te denken over de gevolgen van hun scheiding en de afspraken die zij hierover kunnen maken, met name ten aanzien van de kinderen.

 

Deze ontwikkeling hoeft er zeker niet toe te leiden dat echtscheidingen nu weer langer zullen gaan duren. Partijen die voornemens zijn te gaan scheiden en in het kader daarvan de gevolgen van hun scheiding in goed onderling overleg wensen te regelen kunnen ook via de Rechtbank met behulp van een advocaat binnen enkele maanden gescheiden zijn. Voordeel daarvan zal dan zijn dat zij na deze procedure een rechtsgeldige echtscheidingsbeschikking hebben, die ook in het buitenland wordt erkend en waarin de regelingen omtrent de kinderen en eventuele alimentatiebetalingen bindend en rechtens afdwingbaar zijn geregeld.