Advocaat en Bestuursrecht

 
 
 
Tom Jeltema
 

3 juli 2014

Tom Jeltema

 
 
“Met een advocaat in de arm maken burgers bij de bestuursrechter meer kans dan zonder”. Dit viel onlangs te lezen in het advocatenblad van 23 juni jl. Een belangrijk deel van procedures met de overheid worden gevoerd bij de bestuursrechter. Bij procedures bij de bestuursrechter is vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht. De gedachte is dat rechtsbescherming tegen de overheid geen hoge kosten met zich mee mag brengen. Burgers, of bedrijven die aldus in een juridisch conflict met de overheid terecht komen, zijn niet verplicht met een advocaat bij de bestuursrechter te procederen. Uit een recent proefschrift van een Tilburgse onderzoeker blijkt echter dat de burger of het bedrijf dat zich niet laat bijstaan door een advocaat in een procedure bij de bestuursrechter in de praktijk regelmatig voor problemen komt te staan. Zo mag bij de bestuursrechter niet worden geklaagd over onderdelen van het besluit waarover eerder in bezwaar niet is geklaagd. Verder beoordeelt de bestuursrechter in beginsel niet zelfstandig de juistheid van beslissingen van de overheid. De rechter beperkt zich tot de gronden die de burger hiertegen aanvoert. Onbegrijpelijk is dat overigens niet. Dat volgt uit vaste rechtspraak van de Raad van State. Het is dus niet zo dat de bestuursrechter burgers en/of bedrijven tekort doet, maar eenvoudigweg het systeem toepast zoals dat volgt uit wet en rechtspraak.

Dit betekent echter wel dat bijstand door een advocaat meestal noodzakelijk is.

Indien u bijstand zoekt in een bestuursrechtelijk geschil kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.