Heeft de nieuwe Wet Hervorming Kindregelingen met ingang van 1 januari a.s. gevolgen voor uw alimentatieverplichting?

 
 
 
Ghislaine van Kooten
 

3 juli 2014

Ghislaine van Kooten

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Inmiddels heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. Deze wet treedt per 1 januari 2015 in werking en heeft grote gevolgen voor de fiscale behandeling van kindgebonden regelingen en daarmee voor zowel nieuwe als bestaande kinderalimentatieverplichtingen. Op dit moment bestaan er elf kindgebonden toeslag- en subsidieregelingen voor ouders. Met ingang van 1 januari 2015 wordt dit vereenvoudigd door de elf regelingen samen te voegen tot slechts vier subsidieregelingen. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget (voor alleenstaanden met ingang van 1 januari 2015 de alleenstaandeouderkop genoemd), de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan. Met het wetsvoorstel is onder andere bedoeld dat alleenstaande ouders met kinderen er financieel op vooruit gaan als ze gaan werken.

Een ander belangrijk gevolg van de inwerkingtreding van deze wet is dat de persoonsgebonden fiscale aftrek voor de alimentatieplichtige ouder verdwijnt. Bovendien worden de heffingskortingen voor de alleenstaande onderhoudsgerechtigde ouder sneller lager, althans worden deze samengevoegd met het kindgebonden budget. De inkomensgrens voor het kindgebonden budget gaat omlaag, waardoor minder mensen aanspraak op dit bedrag kunnen maken en bovendien het totaal te ontvangen bedrag lager wordt.

De Wet Hervorming Kindregelingen kan grote gevolgen hebben voor de bestaande kinderalimentatieverplichting. Het is waarschijnlijk dat bij bestaande verplichtingen rekening is gehouden met de huidige belastingconsequenties, terwijl die dus flink gaan veranderen. Indien u zich afvraagt of de wetswijziging gevolgen heeft voor uw alimentatieverplichting of voor de door u te ontvangen alimentatie, zijn de familierechtadvocaten van TRC Advocaten uiteraard graag bereid om voor u te bezien of de inwerkingtreding van deze wet kan leiden tot wijziging van de bestaande alimentatieverplichting.