Mag een werkgever cameratoezicht hebben op de werkvloer?

 
 
 
Ingrid van den Broek
 

30 september 2014

Ingrid van den Broek

 
 
Of cameratoezicht op de werkvloer toegestaan is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen zichtbaar cameratoezicht en toezicht met verborgen camera’s. Zichtbaar cameratoezicht

Een werkgever mag gebruik maken van zichtbaar cameratoezicht indien daarvoor een gerechtvaardigd belang aanwezig is en het cameratoezicht daarbij noodzakelijk is. Een dergelijk gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld zijn de bescherming van eigendommen maar ook de veiligheid van personeel en klanten. Denk dan aan cameratoezicht in (dure) kledingwinkels en bij benzinestations.

De werkgever zal een belangenafweging moeten maken tussen de belangen (van privacybescherming) van de werknemer het belang dat werkgever heeft bij cameratoezicht. Indien er een ondernemingsraad aanwezig is binnen de onderneming zal de ondernemingsraad ook in moeten stemmen met het cameratoezicht.

Voorts dienen zowel de werknemers als de eventuele klanten op de hoogte worden gesteld van het feit dat er camera’s aanwezig zijn. Dit kan bijvoorbeeld door bij de ingang bordjes op te hangen waaruit blijkt dat er camera’s aanwezig zijn.

Cameratoezicht met verborgen camera’s

Cameratoezicht met een verborgen camera is slechts onder zeer beperkte voorwaarden toegestaan. In gevallen van bijvoorbeeld diefstal en/of fraude kan het noodzakelijk zijn de stelende en/of frauderende persoon te betrappen door het maken van geheime camerabeelden. Het is in een dergelijk geval toegestaan tijdelijk een verborgen camera te gebruiken, mits de ondernemingsraad hierin toestemt. Voorts is ook hier van belang dat de privacy van de werknemers zo min mogelijk wordt geschonden. Voorts dient achteraf te worden gemeld dat er controle met een verborgen camera heeft plaatsgevonden.

Als laatste is van belang dat de controle met een verborgen camera wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens zal vervolgens nagaan of het verborgen cameratoezicht is toegestaan.

Heeft u over dit onderwerp nog vragen, neemt u dan contact op met mevrouw mr. I.A.W. van den Broek via telefoonnummer 040 – 294 45 00 of via e-mailadres: i.vdbroek@trc-advocaten.nl