Is een werkgever verplicht het loon door te betalen van een werknemer indien deze kiest voor een cosmetische ingreep?

 
 
 
Ingrid van den Broek
 

16 oktober 2014

Ingrid van den Broek

 
 
Steeds vaker kiezen werknemers ervoor om een cosmetische ingreep te ondergaan, zoals bijvoorbeeld een ooglidcorrectie. De vraag is dan of een werkgever gedurende de tijd dat de werknemer hierdoor niet in staat is werkzaamheden te verrichten, verplicht is het salaris door te betalen. Er zijn nog niet heel veel uitspraken over dit onderwerp. De lijn in de jurisprudentie lijkt echter duidelijk. Allereerst zal moeten worden vastgesteld of de cosmetische ingreep medisch noodzakelijk is. Of daarvan sprake is, kan niet door de werkgever beoordeeld worden maar dient primair door de behandelend arts te worden beoordeeld. De bedrijfsarts zou bij de beoordeling daarvan ook een rol kunnen spelen. Niet doorslaggevend is of de behandeling door de ziektekostenverzekering wordt gedekt.

Is de behandeling medisch noodzakelijk dan geldt dat de werkgever gehouden is het loon door te betalen tijdens de periode dat de werknemer in verband met de cosmetische ingreep niet arbeidsgeschikt is. Is de medische ingreep niet medisch noodzakelijk dan is de werkgever niet verplicht salaris te betalen over de periode waarin de werknemer afwezig is in verband met de medische ingreep. De achterliggende gedachte hiervan is dat de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid in redelijkheid niet voor rekening van de werkgever dient te komen. Voorts is de vraag of gesproken kan worden van ziekte zoals bedoeld in de Wet.

Echter, er is een belangrijke aanvullende regel. Mocht de werknemer geconfronteerd worden met onvoorziene en ongewilde complicaties, waardoor de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan voorzien/gebruikelijk, dan is de werkgever wel verplicht het loon door te betalen over de periode waarin de werknemer de complicaties ervaart.

Mocht u vragen hebben over loondoorbetaling tijdens ziekte, neemt u dan contact op met mevrouw mr. I.A.W. van den Broek, TRC Advocaten, telefoonnummer: 040 – 294 4500, e-mailadres: i.vdbroek@trc-advocaten.nl.