Alimentatieindex 2015: 0,8 %

 
 
 
Ghislaine van Kooten
 

27 november 2014

Ghislaine van Kooten

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Ingevolge artikel 1:402a BW worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde alimentatiebedragen jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd (een inflatiecorrectie), tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2015 van rechtswege verhoogd met 0,8%,. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) op 14 november jl. bekendgemaakt.

Voor 2014 bedroeg de wettelijke indexering 0,9%