Initiatiefwet Recourt en Van der Steur: kinderalimentatie duidelijker en rechtvaardiger?

 
 
 
Ghislaine van Kooten
 

18 februari 2015

Ghislaine van Kooten

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Eenvoudiger kinderalimentatie kunnen vaststellen is zeer wenselijk. Feit is, dat het huidige systeem vaak voor scheidende ouders te onoverzichtelijk is. Dit leidt helaas regelmatig tot discussies tussen ouders, die het belang van de kinderen niet ten goede komen. Dit nog even los van het feit, dat een kinderalimentatie die niet begrepen wordt minder draagvlak bij de ouders heeft. Dat een verbetering op dit gebied welkom is spreekt voor zich.
Het is echter maar zeer de vraag of de initiatiefwet die vandaag door Jeroen Recourt en Ard van der Steur wordt gepresenteerd meer transparantie en minder reden tot conflict gaat brengen. Ook in deze initiatiefwet lijkt ruimte tot discussie te worden gecreëerd door de ouders te verplichten afspraken te maken per kostenpost over wie welke kosten voor zijn/haar rekening neemt. En wat nu als (één van) de ouders deze afspraken niet nakomt? De huidige regeling is duidelijker en biedt meer zekerheid dat de kosten ook daadwerkelijk voldaan zullen worden.

De initiatiefwet zou rechtvaardiger zijn, omdat er rekening zal worden gehouden met de zorgkosten die de ouder maakt waar de kinderen niet ingeschreven staan. Er wordt volledig voorbij gegaan aan het gegeven, dat dit ook thans al het geval is. In het huidige berekenstelsel voor de kinderalimentatie wordt de te betalen alimentatie lager naarmate de ouder waar de kinderen niet ingeschreven staan de zorg op zich neemt. Met andere woorden: hoe vaker de kinderen bij die ouder zijn hoe minder alimentatie er hoeft te worden betaald, soms hoeft er zelfs geen alimentatie te worden betaald. Bovendien is het ook in het huidige stelsel zo, dat beide ouders bijdragen in de kosten van de kinderen zelfs in het geval een ouder daar eigenlijk geen draagkracht voor heeft.

Op deze speerpunten lijkt de initiatiefwet dan ook weinig nieuws te brengen en blijkt daar ook niet uit hoe het vaststellen van kinderalimentatie hierdoor duidelijker en rechtvaardiger wordt.