Belangrijke tips in het geval dat u erfgenaam bent

 
 
 
Ghislaine van Kooten
 

26 februari 2015

Ghislaine van Kooten

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Als u geconfronteerd wordt met het overlijden van een nabij familielid, komt er ineens heel veel op u af. In korte tijd moeten heel veel praktische zaken geregeld worden. Dat zijn momenten waarop u niet meteen stil staat bij het feit dat u door het overlijden mogelijk erfgenaam bent geworden van de overledene. Het erfgenaamschap kan met zich meebrengen dat u bezittingen en schulden van de overledene verkrijgt. Met name in het geval dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen, kan dit heel vervelende consequenties hebben. Als u de nalatenschap immers zuiver aanvaardt, wordt u met uw eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene. De wet biedt de mogelijkheid dat u een keuze maakt, waardoor u niet meteen zuiver aanvaardt. Als u er zeker van bent dat de nalatenschap negatief is en u bent erfgenaam, dan kunt u de nalatenschap verwerpen. Als u er niet zeker van bent, kunt u gebruik maken van de zogeheten beneficiaire aanvaarding. Dit is een aanvaarding van de nalatenschap onder het voorrecht van een boedelbeschrijving. Een erfgenaam is dan in principe niet verplicht een schuld van de nalatenschap ten laste van zijn eigen vermogen te betalen en kan daardoor door de schuldeisers in principe ook niet aansprakelijk worden gesteld. Er wordt dan bekeken of de nalatenschap positief of negatief is; daarvoor dient een boedelbeschrijving te worden opgesteld. De schulden worden dan uit de opbrengsten van de bezittingen voldaan. Blijft er een bedrag over, dan komt dit aan de erfgenamen toe. Bij een tekort zijn de erfgenamen dan dus niet persoonlijk aansprakelijk. 

De beneficiaire aanvaarding kan worden verzocht bij de griffie van de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.

In principe is er geen termijn verbonden aan het moment waarop u de keuze maakt, maar relevant is wel het volgende. Als u erfgenaam bent en zich bijvoorbeeld al met de verdeling gaat bezighouden, wordt dit mogelijk gezien als een daad van zuivere aanvaarding. U kunt dan geen keuze meer maken voor een verwerping of beneficiaire aanvaarding. Dat zou met name heel vervelend zijn als blijkt dat de nalatenschap negatief is; u wordt dan immers met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de resterende schulden. 

Het is van belang dat u als erfgenaam een goede afweging maakt over de keuze tussen een zuivere aanvaarding, verwerping of een beneficiaire aanvaarding. Bij het maken van een dergelijke keuze kan een erfrechtadvocaat u goed van dienst zijn. De erfrechtadvocaat kent de gevolgen van de drie keuzes en kan u specifiek adviseren wat in uw situatie de verstandigste is. 

TRC Advocaten uit Veldhoven kan u met raad en daad terzijde staan bij de meest ingewikkelde erfrechtvraagstukken. Neemt u daarvoor contact op met mr. Sander Baetens op het telefoonnummer 040-2944500.