Aanzegvergoeding

 
 
 
Christianne Verhaeg
 

9 november 2015

Christianne Verhaeg

 
 
Bijna een jaar geleden is de aanzegplicht ingevoerd, zodat het tijd is om een tussenstand op te maken. Uit de jurisprudentie kunnen een aantal spelregels opgemaakt worden die zowel voor werknemers als werkgevers interessant zijn. De aanzegplicht geldt voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd van 6 maanden of langer. De werkgever moet uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt de werknemer informeren over het al dan niet voorzetten van het contract. Vergeet de werkgever aan te zeggen, dan is hij een aanzegvergoeding verschuldigd. Dat geldt zowel voor het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst, maar ook bij wél verlengen. Belangrijk dus om de aanzegtermijn goed te agenderen. Indien niet wordt aangezegd is de werkgever één maandloon verschuldigd, indien te laat wordt aangezegd, een vergoeding naar rato. 

Belangrijk is verder dat de aanzegging schriftelijk gebeurt. Het is een streng criterium en er is geen ruimte voor een soepele toepassing. Het wel of niet verlengen van het contract uitvoerig mondeling bespreken met de werknemer, is bijvoorbeeld onvoldoende om aan de aanzegplicht te voldoen. Bovendien ligt de bewijslast dat schriftelijk is aangezegd bij de werkgever. Het is verstandig om de aanzegging per aangetekende post te doen. In de jurisprudentie is echter een aanzegging per WhatsApp ook geaccepteerd. 

Een van de opties om tijdig aan de aanzegging te voldoen, is aan te zeggen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Het is echter de vraag of de hogere rechtspraak dit zal toestaan. Bovendien brengt het risico’s met zich mee wanneer een werknemer uitgaat van een aflopend contract en al op zoek gaan naar nieuw werk. 

Verder moet het verzoek voor de aanzegvergoeding tijdig, dat wil zeggen binnen drie maanden, zijn ingediend door een werknemer. 

Let dus goed op dat er in alle gevallen aangezegd wordt, dat het tijdig is, dat het schriftelijk gebeurt en als dat niet zo is, er tijdig een verzoek bij de rechter wordt ingediend. Voor meer informatie kunt u contact met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten opnemen.