Opvolgend werkgeverschap na doorstart in faillissement?

 
 
 
Ruud van der Linden
 

3 december 2015

Ruud van der Linden

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Ondernemingsrecht

Uitgangspunt is dat in geval van een faillissement geen sprake is van overgang van onderneming zodat een werknemer van wie het dienstverband in het kader van het faillissement is beƫindigd, niet van rechtswege mee overgaat naar de doorstarter van de gefailleerde onderneming. Echter met de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015 rijst de vraag of dat de duur van de arbeidsovereenkomst met de inmiddels dus gefailleerde werkgever kon meetellen bij de arbeidsovereenkomst met de doorstartende dus opvolgende werkgever. Dat kan namelijk van belang zijn voor de lengte van de opzegtermijn, maar ook bij de ketenregeling en de transitievergoeding.

De huidige regeling ziet er zo uit dat wanneer de betreffende werknemer bij het doorstartende bedrijf dezelfde of soortgelijke werkzaamheden uitoefent als bij de vorige, gefailleerde werkgever, de werknemer de gevolgen verbonden aan zijn arbeidsverleden mee kan overnemen naar de doorstartende werkgever. Gevolg is dat de doorstartende werkgever vrijwel altijd de opvolgend werkgever zal zijn en het arbeidsverleden bij de gefailleerde werkgever meetelt in de ketenregeling. Het effect daarvan kan zijn dat de overgenomen werkgever voor onbepaalde tijd bij de doorstartende werkgever in dienst komt, ook al wordt hem of haar in eerste instantie een tijdelijk dienstverband aangeboden. Het arbeidsverleden werkt ook door in de transitievergoeding. 

Voor vragen hierover neemt u gerust contact op met mr. Ruud van der Linden.