Bestuurders van verenigingen en stichtingen en aansprakelijkheid

 
 
 
Jeroen Hellendoorn
 

8 december 2015

Jeroen Hellendoorn

 
 
De aansprakelijkheidsregels die nu al gelden voor bestuurders van N.V.’s en B.V.’s zullen straks ook gaan gelden voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. De wetgeving zal worden aangepast ingevolge de Wet Bestuur en Toezicht en vermoedelijk per 1 juli 2016 in werking treden. Voor bestuurders en toezichthouders is het goed om hun positie op dit punt  na te laten kijken. 

De aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld voortvloeien uit de Invorderingswet, het niet melden van betalingsonmacht, hetgeen op dit moment nog niet  maar straks wel   tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder kan leiden. Zo ook ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid en diverse andere wettelijke regelingen. 

Een ingrijpende wijziging derhalve voor bestuurders en toezichthouders, waar goed naar gekeken en gehandeld dient te worden om onaangename verrassingen te voorkomen.