Vaststelling jaarrekening en termijn van publicatie

 
 
 
Jeroen Hellendoorn
 

8 december 2015

Jeroen Hellendoorn

 
 
Per 1 oktober 2012 is nieuwe wetgeving op het gebied van B.V. - recht van toepassing waaruit voortvloeit dat bij ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders, wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, deze ondertekening heeft te gelden als vaststelling van die jaarrekening. Dit geldt tevens als decharge voor bestuurders en commissarissen. Dit gaat ver en kan statutair worden uitgesloten. Een tweede wijziging, op dit punt is er de nodige discussie, betreft de publicatie van jaarrekeningen uiterlijk 11 maanden plus 9 dagen na het einde boekjaar. 

Het advies is hier om ter vermijding van risico’s van een  economisch delict en/of schending van publicatieplicht, tijdig te deponeren en op het punt van de ondertekening van de opgestelde jaarrekening te zorgen voor de wenselijke aanpassing van de statuten om te voorkomen dat er onbedoeld bestuurders en commissarissen gedechargeerd worden.