Aansprakelijkheid bestuurder wegens bekrachtiging rechtshandeling verricht voor oprichting van de vennootschap

 
 
 
Ruud van der Linden
 

11 januari 2016

Ruud van der Linden

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Ondernemingsrecht

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kreeg de vraag voorgelegd of bekrachtiging van rechtshandelingen die in de oprichtingsfase van een vennootschap zijn verricht, en welke rechtshandelingen bij oprichting van de vennootschap door de oprichter tevens de bestuurders van de vennootschap zijn bekrachtigd, kan leiden tot aansprakelijkheid van die bestuurders indien na oprichting van de vennootschap de vennootschap failleert en niet meer aan haar betalingsverplichtingen voortvloeiend uit die rechtshandelingen kan voldoen. Dat is inderdaad het geval. Voor aansprakelijkheid is vereist dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Volgens vaste rechtspraak is dit het geval indien geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus zou hebben gehandeld onder toetsing van alle omstandigheden van het geval. De bekrachtiging waar het hier om gaat is een rechtshandeling die binnen de taak van het bestuur van de vennootschap valt en welke taak gelet op alle omstandigheden van het geval onbehoorlijk kan zijn vervuld. De curator in het faillissement kan (artikel 2:248 BW) een vordering op grond van onbehoorlijk bestuur tegen de bestuurder instellen hetgeen een hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders oplevert voor het volledige faillissementstekort. 

De curator, maar ook een individuele andere crediteur, kan ook op grond van een ander wetsartikel (2:203 BW) een vordering instellen tegen de bestuurder die de rechtshandeling heeft bekrachtigd. Dat leidt niet tot een hoofdelijke aansprakelijkheid en leidt tot “slechts” de verplichting tot betaling van schadevergoeding en niet vergoeding van het volledige faillissementstekort. De curator kan dus een vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid instellen met verder strekkende gevolgen. Een individuele schuldeiser die door de bekrachtigde rechtshandeling is benadeeld kan dus ook zelfstandig een vordering instellen tot schadevergoeding. 

Wenst u omtrent bestuurdersaansprakelijkheid meer informatie neemt u dan contact op met mr. Ruud van der Linden.