Berekenmethode kinderalimentatie eindelijk duidelijk!

 
 
 
Evelien Geerings
 

19 januari 2016

Evelien Geerings

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Al lange tijd was er onduidelijkheid over de wijze waarop een kinderalimentatieverplichting precies dient te worden berekend. De onduidelijkheid bestond met name uit twijfel over de wijze waarop het door een ouder ontvangen kindgebonden budget dient te worden betrokken bij de berekening van een kinderalimentatieverplichting. De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 in een prejudiciële beslissing geoordeeld dat het kindgebonden budget niet van de behoefte van de kinderen dient te worden afgetrokken, maar dat dit dient te worden betrokken bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. In de praktijk leidde dit echter nog tot onduidelijkheid. Het was onvoldoende duidelijk wat nu precies bedoeld werd met “bij de draagkracht betrekken”. Het maakte namelijk nogal een groot verschil of het kindgebonden budget alleen als “normaal” inkomen wordt meegenomen of het volledig bij de draagkracht zou worden opgeteld.

Inmiddels druppelen de eerste beslissingen van rechtbank en gerechtshoven naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 binnen. Belangrijker nog zijn de begin januari 2016 verschenen nieuwe aanbevelingen van de Expertgroep alimentatienormen. Deze Expertgroep maakt de richtlijnen op basis waarvan rechtbanken en gerechtshoven de kinderalimentatie berekenen.

Uit het nieuwe rapport van de Expertgroep alimentatienormen en uit de inmiddels verschenen uitspraken volgt dat het kindgebonden budget in principe als inkomen aan de zijde van de ontvanger dient te worden geteld. Het verhoogt op die manier (gedeeltelijk) de draagkracht.

Het kan zijn dat de precieze uitwerking van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 in uw geval leidt tot een grond om tot wijziging van de alimentatieverplichting te komen. In meerdere uitspraken is namelijk aangegeven dat de beslissing van de Hoge Raad al een grond is om tot wijziging over te gaan, mits het resultaat van een berekening op grond van de nieuwe aanbevelingen leidt tot een andere resultaat.

Hebt u meer vragen over de berekening van kinderalimentatie of wenst u te laten bekijken of de uitleg van de uitspraak van de Hoge Raad in uw geval tot een ander resultaat leidt, neem dan contact op met één van de familierechtadvocaten van TRC Advocaten.