Bemiddelingskosten voor consument-huurder

 
 
 
Joris van Hulst
 

14 maart 2016

Joris van Hulst

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisaties:

Bouw- en vastgoedrechtHuurrecht

Op 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de bemiddelingskosten voor een consument-huurder.

Al langer was bekend dat indien tussen een verhuurder en een bemiddelaar een bemiddelingsovereenkomst geldt, de bemiddelaar geen bemiddelingskosten mag doorberekenen aan de consument-huurder. Dit wordt vaak aangeduid als het verbod op het ‘dienen van twee heren’, dat is neergelegd in artikel 7:427 BW.

Het arrest van Hoge Raad geeft nadere invulling aan het hiervoor beschreven verbod. De Hoge Raad heeft bepaald dat ook sprake is van een bemiddelingsovereenkomst tussen een verhuurder en een bemiddelaar als de bemiddelaar de woonruimte aanbiedt op zijn website. Het is daarbij niet relevant of de bemiddelaar een vergoeding ontvangt voor het aanbieden van de woning op zijn website.

In het geval een consument-huurder bemiddelingskosten heeft betaald aan een bemiddelaar voor het aangaan van een huurovereenkomst, dan kunnen die kosten mogelijk worden teruggevorderd. Daarvoor is wel vereist dat de huurovereenkomst betrekking heeft op een zelfstandige woonruimte, het verbod geldt bijvoorbeeld niet voor kamerhuur.

Het arrest van de Hoge Raad loopt voor een deel vooruit op het wetsvoorstel ‘Tegengaan berekenen van dubbele bemiddelingskosten’. Na de inwerkingtreding van die wet zal het verbod niet langer beperkt zijn tot zelfstandige woonruimte, maar ook gelden voor bijvoorbeeld kamerverhuur. Het wetsvoorstel is op 22 december 2015 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Op korte termijn zal duidelijk worden wanneer de wet in werking treedt.

Voor het terugvorderen van dubbele bemiddelingskosten geldt nog wel een andere beperking, er geldt namelijk een verjaringstermijn van vijf jaar.

Indien u vragen heeft over het terugvorderen van bemiddelingskosten, of andere informatie zoekt over het huurrecht, neem dan contact op met één van de advocaten van de sectie bouw- en vastgoedrecht.

Het besproken arrest kan worden geraadpleegd via deze link.