Ontslag na doorstart faillissement

 
 
 
Ruud van der Linden
 

11 april 2016

Ruud van der Linden

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Ondernemingsrecht

Het is niet ongebruikelijk dat een ondernemer na het faillissement van zijn vennootschap besluit een doorstart te maken en in dat kader een aantal werknemers van zijn inmiddels gefailleerde bedrijf in het nieuwe bedrijf in dienst laat treden. Zo ook in deze casus. 

Een ondernemer heeft na de doorstart met enkele van zijn voormalige werknemers arbeidsovereenkomsten gesloten met een duur van drie maanden die vervolgens weer zijn verlengd met één jaar. Ook de doorstart is niet succesvol zodat de ondernemer de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet wil verlengen en besluit de activiteiten van de onderneming te stoppen. De ondernemer doet de aanzegging de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te zullen verlengen. De werknemers nemen hier geen genoegen mee en vorderen de gefixeerde vergoeding wegens onregelmatige opzegging en daarnaast vorderen zij de transitievergoeding en daar bovenop een billijke vergoeding. Zij baseren hun vordering op het opvolgend werkgeverschap. Omdat in dit geval de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan voor de inwerkingtreding van de WWZ concludeert de kantonrechter dat het “oude recht” van toepassing is. 

Concreet betekent dit dat in casu sprake is van opvolgend werkgeverschap waarbij een rol speelt dat tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever (in feite dezelfde persoon) zodanige banden bestaan dat de nieuwe werkgever op grond van zijn ervaring met de werknemers verkregen inzichten in hun geschiktheid etc. wist met wat voor werknemers hij te maken zou krijgen. Hiervoor is de rol van één van de directieleden die de selectie en contractbesprekingen met de werknemers heeft gedaan van belang. Zijn kennis van de geschiktheid van de werknemers is bepalend waarmee vast kwam te staan dat de arbeidsovereenkomsten gelden als aangegaan voor onbepaalde tijd omdat de arbeidscontracten van vóór het faillissement onverkort meetellen. De werkgever dacht dus te maken te hebben met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maar het blijkt te gaan om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Omdat de werknemers hebben gekozen voor de mogelijkheid die een onregelmatige opzegging hen biedt, hebben de werknemers aanspraak gemaakt op een gefixeerde vergoeding, de transitievergoeding over hun gehele arbeidsverleden en bovendien werden de werknemers een billijke vergoeding toegekend; een dure grap voor de doorstartende ondernemer.