Europees Hof: rechtsbijstandverzekeraars moeten vrije advocaatkeuze bieden

 
 
 
Marcel Faassen
 

11 april 2016

Marcel Faassen

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisaties:

ArbeidsrechtAlgemeen

In november 2013 oordeelde het Europese Hof van Justitie (hierna: EU-hof) dat een verzekerde altijd zelf mag bepalen wie hem rechtsbijstand verleent in een gerechtelijke of administratieve procedure.

Rechtsbijstandverzekeraars stelden zich naar aanleiding van die uitspraak op het standpunt dat zulks niet geldt voor procedures waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging (bijstand door een advocaat) vereist is. In dergelijke gevallen zou het recht op vrije advocaatkeuze pas ontstaan op het moment dat de rechtsbijstandverzekeraar beslist dat de zaak niet door een eigen jurist kan worden gedaan, maar dat een externe advocaat moet worden ingeschakeld.

Het EU-hof heeft op 7 april 2016 bepaald dat de vrije advocaatkeuze geldt bij alle procedures, dus ook procedures waarvoor procesvertegenwoordiging niet verplicht is. Daaronder vallen dus ook ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht.

Verzekeraars mogen derhalve niet in de verzekeringsovereenkomst opnemen dat de kosten voor een externe rechtsbijstandverlener slechts vergoed worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed.

Heeft u nog vragen over het bovengenoemde onderwerp? Neem dan contact op met één van onze advocaten.