Afzien van alimentatie bij huwelijkse voorwaarden, kan dat?

 
 
 
Evelien Geerings
 

6 november 2016

Evelien Geerings

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Familie- en erfrecht

Op 21 september wees de Rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak over de vraag of een voorhuwelijkse overeenkomst in huwelijkse voorwaarden ten aanzien van een bijdrage in het levensonderhoud geldig is.

In die zaak ging het om huwelijkse voorwaarden, waarin was opgenomen dat de wet niet van toepassing zou zijn ten aanzien van een alimentatie als er een scheiding zou plaatsvinden. In plaats daarvan bepaalden partijen dat de man aan de vrouw € 40.000,= zou betalen, indien het tot een scheiding zou komen. Onderdeel van het geschil was de vraag of een dergelijke overeenkomst überhaupt wel vóór het huwelijk mag worden gemaakt.

De wet bepaalt dat voorhuwelijkse overeenkomsten ten aanzien van levensonderhoud nietig zijn, indien van het volgens de wet verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien. De rechtbank bepaalde dat op grond van de wet slechts die voorhuwelijkse overeenkomsten rechtsgeldig zijn die een bijdrage in het levensonderhoud vaststellen op een bedrag dat overeenkomt met of hoger is dan hetgeen volgens de wettelijke maatstaven verschuldigd zou zijn. 

In deze zaak leidde een berekening door de rechtbank tot de conclusie dat de man bij toepassing van de wettelijke maatstaven niet in de gelegenheid zou zijn tot het betalen van enige alimentatie. De regeling, waardoor de man gehouden is om aan de vrouw € 40.000,= te betalen, komt dus neer op een bedrag dat hoger is dan volgens de wettelijke maatstaven verschuldigd zou zijn. Dat is volgens de wet dus toegestaan. De man werd dan ook veroordeeld tot betaling van dit bedrag. 

Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig, waarin ook onderwerp van het debat is of het niet goed voor de contractsvrijheid van partijen zou zijn als zij voorafgaand aan het huwelijk bepalingen kunnen opnemen over een alimentatie. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe en of daarover zal worden beslist.