29 november 2016: Dag van het erfrecht

 
 
 
Ghislaine van Kooten
 

17 november 2016

Ghislaine van Kooten

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Erfrecht

Op 29 november a.s. is het kantoor van TRC Advocaten te Veldhoven, gevestigd aan het Bolwerk 18, geopend van 09.00 tot 18.00 uur. Gedurende die dag is het mogelijk om vrijblijvend kennis te maken met de erfrechtadvocaten van TRC Advocaten. Het is niet alleen mogelijk om te spreken over de afwikkeling van de nalatenschap, maar een gratis check van bestaande huwelijkse voorwaarden of een testament behoort ook tot de mogelijkheden. Het is niet nodig om een afspraak te maken. U kunt gewoon binnenlopen, mailen of telefonisch contact opnemen.

Wanneer een naaste overlijdt, komt er veel op u af. Vaak is het een verdrietige tijd, waarin van alles geregeld moet worden, terwijl uw hoofd daar niet echt naar staat. Er zijn meestal veel praktische zaken die geregeld moeten worden, zoals het opzeggen van het huurcontract van de woning van de overledene, het opzeggen van verzekeringen en het doen van aangifte van de erfbelasting. Daarnaast moet ook de nalatenschap afgewikkeld worden. 

Het is verstandig om al kort na het overlijden te beslissen over een zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of een verwerping van de nalatenschap. Het is van groot belang om te voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de nalatenschap. Daar zit u zeker niet op te wachten. Maar wat zijn de gevolgen van uw keuze? Vaak hebt u nog niet een volledig overzicht van de stand van zaken van de nalatenschap en is het maken van zo’n keuze niet eenvoudig. Deskundig juridisch advies biedt dan uitkomst.

Bij de afwikkeling en de verdeling van de nalatenschap komt het helaas niet zelden voor dat er ruzie ontstaat tussen de erfgenamen, of er een geschil ontstaat met de executeur, vereffenaar of schuldeisers van de erflater. Als registermediators hebben de erfrechtadvocaten van TRC Advocaten naast kennis van de juridische aspecten ook oog voor de emotionele belangen en de verstandhouding met andere erfgenamen, die toch vaak uw broer of zus zijn. 

Mr. S.R. Baetens van TRC Advocaten in Veldhoven (familie- en erfrechtadvocaat en MfN-registermediator) wijst op het belang van goede rechtsbijstand bij de afwikkeling van de nalatenschap: 

“Erfgenamen realiseren zich vaak niet wat de juridische en fiscale gevolgen zijn van het verkrijgen van een erfenis. Het is ook niet het eerste waar je aan denkt; de praktische afwikkeling van het overlijden van een naaste verdient in het algemeen de eerste aandacht. Dat is ook volkomen begrijpelijk. Het is echter juist al in die beginfase na het overlijden dat er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Verder realiseren erfgenamen zich vaak hun rechten en verplichtingen niet; zo kun je als onterfd kind bijvoorbeeld vaak nog aanspraak maken op een legitieme portie, een soort wettelijk erfdeel. Dan is het wel van belang om te weten hoe je dat opeist. Ook komt het steeds vaker voor dat er vraagtekens te zetten zijn bij de totstandkoming van een testament. Bijstand door een ervaren erfrechtadvocaat is in dat soort gevallen van grote meerwaarde.”

Als u meer vragen hebt of een afspraak wil maken voor een ander moment, kunt u contact opnemen met mr. S.R. Baetens op het telefoonnummer 040-2944500 of op .