Positie van de ZZP-er na besluit tot opschorting handhaving Wet DBA

 
 
 
Ruud van der Linden
 

13 december 2016

Ruud van der Linden

 
 

Dit artikel heeft betrekking op onze juridisch specialisatie:

Arbeidsrecht

De verwarring wordt er niet minder op nu de Staatsecretaris de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties heeft opgeschort tot voorlopig 1 januari 2018. 

8 december jl. debatteerde de Tweede Kamer over hoe nu verder met de ZZP-contracten. De vraag is of de onzekerheid niet wordt vergroot door de opschorting van de handhaving. De onzekerheid wordt mede veroorzaakt door de mededeling van de Staatsecretaris dat de Belastingdienst wel zal blijven optreden tegen kwaadwillenden bij evidente schijnzelfstandigheid. De Staatsecretaris heeft hiermee nieuw begrip geïntroduceerd dat tot dusverre geen betekenis had in de discussie over de Wet DBA. Wie zijn de kwaadwillenden? De staatsecretaris heeft de kwaadwillenden als volgt gedefinieerd. 

Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).”

Deze definitie roept tal van vragen op. Zoals; wat is “opzettelijk” in dit verband en wat is een “evidente schijnzelfstandigheid”? 

Voorts rijst de vraag wat de opschorting van handhaving tot 1 januari 2018 inhoudt? Op de eerste plaats houdt dat in dat de implementatietermijn voor volledige invoering van de wet is verlengd tot die datum. Maar betekent dit ook dat niet alleen tot 1 januari 2018 wordt nageheven maar ook niet over de periode tot 1 januari 2018? We gaan op zoek naar de antwoorden in het debat. Voorlopig betekent dit alles dat u de modelovereenkomsten/overeenkomsten van opdracht met de meeste zorg moet blijven samenstellen. De risico’s zijn er zeker niet minder op geworden; integendeel. 

Het advies aan de opdrachtgevers is: controleer en beperk uw risico’s en neem in ieder geval dus nog steeds in de overeenkomst van opdracht (ook wel de modelovereenkomst), de verhaalsclausule op!

Er zijn vele andere aspecten over de Wet DBA die via onze website de komende tijd nader belicht zullen worden. Het zal de ingewikkeldheid ervan onderstrepen. Hebt u vragen over deze ingewikkelde problematiek, neemt u contact op met Ruud van der Linden van TRC Advocaten.